Missie en visie

Onze Missie

1° Lierse K. stelt zich tot voornaamste doel voetbalspelers op te leiden die, tussen hun 17de  en hun 21ste , rijp zijn om wedstrijden in het eerste elftal te spelen.

2° Naast deze ambitieuze en elitaire doelstelling wil Lierse K. eveneens spelers opleiden die in gelijkwaardige competities, in België maar ook in het buitenland, hun mannetje kunnen staan om alzo de geelzwarte opleidingsfilosofie positief uit te dragen en bekend te maken over het eigen clubgebeuren heen.

3° Last but not least wil Lierse K. dankzij een hoogstaande voetbalopleiding, gekoppeld aan een voorbeeldige pedagogische en sociaal-maatschappelijke  opvoedingspolitiek, waar wederzijds respect, ernst, discipline, beleefdheid en doorzettingsvermogen maar een paar persoonlijkheidsvormende onderdelen van zijn, haar sociaal-maatschappelijke rol benadrukken door tevens alle in de jeugd opgeleide spelertjes zodanig van de geelzwarte filosofie te doordringen dat ze later, na een succesvolle voetbalcarrière op lager niveau, nog steeds voeling en binding houden met de club door als (jeugd)trainer, afgevaardigde, bestuurslid, sponsor, medewerker of supporter terug te keren. Het is mede daarom dat we altijd regionaal voetbal zullen blijven aanbieden.

Onze Visie

Door systematisch de betere jeugdspelers op jonge leeftijd aan te trekken en volgens de geelzwarte voetbalfilosofie op te leiden wil Lierse K. op termijn de voorkeur geven aan eigen opgeleide, streekgebonden, spelers alvorens in andere clubs uit te kijken naar alternatieven. Lierse K. streeft naar een constante doorstroming of vertegenwoordiging van eigen opgeleide spelers binnen zijn A-kern. Gezien voetbal geen exacte wetenschap is maar eerder cycligebonden, sterke en minder goede lichtingen, wil Lierse K. zich geen jaarlijks aantal als doel stellen maar eerder opteren voor een aanzienlijke en constante vertegenwoordiging van eigen jeugdspelers binnen de A-kern.

 

Mede hierdoor wil Lierse K. er in slagen steeds voeling te blijven houden met de Belgische markt zonder de financiële gezondheid van de club in gevaar te hoeven  brengen door het extern recruteren van binnenlandse spelers. Dankzij een performante opleiding wil de JO een toegevoegde waarde creëren voor de club.

 

Via de uitbouw van een nieuw, aan de moderne noden beantwoordend, jeugdcomplex in de omgeving van Lier wil de club deze doelstellingen realiseren om de historisch gegroeide reputatie en uitstraling van de jeugdopleiding te vrijwaren en om de garantie op een permanente doorstroming van intern opgeleide spelers, die een meerwaarde bieden aan het eerste elftal,  blijvend te bewerkstelligen. Dit naast onze prachtige site te Oosterwijk.

 

“ Wij moeten ons terug met een kwaliteitsvolle jeugdopleiding in België profileren, een voorbeeldfunctie hebben als jeugdopleiders voor Belgisch talent en dit talent een springplank aanbieden voor topclubs.” (Statement Raad van Bestuur, Lierse K)

 

Minder getalenteerde voetballers krijgen de kans via regionaal voetbal. Op die manier wil de club ook een sociale rol vervullen in de Kempen.

 

Het is in dit kader dat de beleidsstandpunten moeten geïnterpreteerd worden.

Ons beleid

Intern

 • Dag- en/of avondopleiding aanbieden aan “ elitegroep Postformatie ”
 • Technische staf bestaande uit mensen met een voetbalverleden die jeugd-minded zijn (ex-profvoetballers), liefst gediplomeerd (UEFA B, UEFA A, UEFA A Youth Elite, Pro-Licence) én pedagogisch geschoolde mensen (orde, tucht, fair-play, omgangsnormen en zelfdiscipline) én specialisten in een bepaalde leeftijdscategorie
 • Aanwerving van plaatsgebonden spelers via strenge en specifieke selectiecriteria
 • Kwaliteitsvolle jeugdopleiding aanbieden

Extern

 • relatie met de VFV onderhouden via participatie op verschillende niveaus
 • het leveren van een maximum aan spelers aan de nationale elftallen (op termijn)
 • relatie met de omringende scholen uitbouwen (buurtscholen, sportscholen en internaat)
 • stimuleren van jonge kinderen via “Multi Move“ project, externe stages en talentdays

“ Maak van je passie je beroep “

Via een welomlijnd 1-4-3-3 spelsysteem met vaste rugnummering, later overschakelend op andere spelsystemen (tactische flexibiliteit) wil de Lierse jeugdopleiding spelers vormen die op jonge leeftijd (16 – 18 jaar) kunnen worden opgenomen in de postformatie waar de laatste hand wordt gelegd aan een mogelijke doorstroming naar de A-kern. Via het vastleggen van ideaalprofielen, spelprincipes, thematrainingen geïntegreerd in fysieke cycli van 6 weken, individuele begeleiding en perfectionering van talentvolle spelers, evaluaties (2), stages en binnen- en buitenlandse tornooien en omkadert door een hoogstaande technische staf met veel voetbalervaring wordt de Lierse-jeugd quasi dagelijks getraind en gevormd tot volwaardige voetballers dewelke creativiteit, lef, durf, persoonlijkheid en zin voor initiatief gekoppeld aan een hoogtechnische bagage en snelheid van  uitvoering als handelsmerk dragen.

Steeds zal de jeugdopleiding accenten leggen, rekening houdend met de psychomotorische ontwikkeling van het kind tot volwassene, tot het creëren van technisch verfijnde en tactisch geschoolde spelers die bovendien fysiek gevormd en mentaal gehard zijn.

Tijdens de voetbalopleiding is het resultaat ondergeschikt aan de individuele ontplooiing en primeert het individu via een groepsgericht leerproces. Zo wordt weinig aandacht geschonken aan de naakte resultaten (winnen, verliezen, klassement) maar wel aan de vorderingen die spelers individueel en collectief maken. Zo worden systematisch de betere spelers, of de spelers die morfologische voorsprong vertonen, naar een hogere categorie gezonden als dit voor hun individuele ontwikkeling doeltreffender is.

Voor de vele spelertjes die het hoogst haalbare niet kunnen bereiken wil Lierse K via zijn visie op, en respect voor, waarden en normen (zie verschillende gedragscodes) deze spelertjes via een sportieve opvoeding voorbereiden op vlotte integratie in de maatschappij.

De Lierse K. jeugdopleiding predikt zonevoetbal volgens een geijkt spelsysteem (1 – 4 – 3 – 3 ) ten einde iedere speler in een vast en herkenbaar spelsysteem maximaal tot ontplooiing te laten komen door intelligent, aanvallend, technisch verfijnd en attractief voetbal te laten primeren.

Ongeacht tegenstrever, resultaat, situatie (uit – thuis) worden vanuit dit systeem volgende belangrijke accenten gelegd :

 • verzorgd, dominant en aanvallend voetbal aan een zo hoog mogelijk tempo
 • bilateraliteit
 • proactief voetbal
 • progressief balbezit
 • snelle omschakeling van aanvallen naar verdedigen en omgekeerd
 • collectieve hoge druk, liefst op helft van de tegenstrever
 • constante onderlinge coaching
 • multipositioneel
 • creativiteit, durf, intelligentie en zelfvertrouwen op alle posities
 • zoeken naar een voetballende oplossing op alle posities
 • creativiteit in aanvallende zone, intelligent en zelfzeker in verdediging

Om deze speelstijl en dit spelsysteem met succes te kunnen hanteren wordt het opleiden tot ideale spelersprofielen een constant streefdoel door de verschillende leeftijdscategorieën heen.

Our Values

Best results

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Historical goals

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

Winning teams

Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur

We are a great option

Salaried

$ 12 Monthly
 • 2 Family members
 • 4 Transportation allowance
 • Assets Delivery

Businessman

$22
$ 18 Monthly
 • 2 Family members
 • 4 Transportation allowance
 • Assets Delivery
Popular

Gama

$ 28 Monthly
 • 2 Family members
 • 4 Transportation allowance
 • Assets Delivery

Soccer Team

Best Sports Features

Club Features

Best Sports Features

Technical body

Best Sports Features