Medische cel

There are no players available with these search criteria.

Volgende personen van het de medische cel staan voor u paraat.

Justijn Morré
Kinesist Kessel
0479/ 45 61 24

Philippe Nardella
Sportverzorger
Permanentie Oosterwijk
0474/ 72 85 84

Liesbeth Vanhoof
Algemeen verantwoordelijke
medische begeleiding
Permanentie Kessel/Oosterwijk
0474 / 43 15 08
Liesbeth.Vanhoof@lierse.com

Tom Wagemans
Kinesist Oosterwijk
0496/ 42 73 48

Uw algemeen aanspreekpunt voor beide sites is Liesbeth Vanhoof. Zowel in Kessel als Oosterwijk is er een vaste permanentie voorzien. Voor de site Oosterwijk is Philippe Nardella uw contactpersoon ter plaatse, in nauw overleg met Liesbeth. 

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

  • EHBO
  • Blessure preventie en behandeling
  • Revalidatie begeleiding
  • Algemene gezondheid en welzijn

Alle eventuele persoonlijke, medische gegevens worden beheerd in Soccercloud en worden in vertrouwen behandeld.

Visie op medisch beleid:
Blessures en topsport zijn onvermijdelijk nauw met elkaar gelinkt. Iemand die nooit een blessure
heeft gekend of zal kennen is een grote uitzondering.
Daarom dient blessurepreventie de absolute focus te genieten van alle spelers. De medische
begeleiding van Lierse K is er om u, spelers en ouders, preventief te informeren en te begeleiden en
waar nodig te ondersteunen in het geval van een blessure.
Het oude gezegde “Voorkomen is beter dan genezen” kent iedereen maar passen we dit ook toe in
onze dagelijkse bezigheden? Zijn we vaak niet te gefocust op het niet missen van die volgende
training of wedstrijd? Luisteren we wel naar ons lichaam?
Iedereen speelt graag en veel, een sterke focus op preventie is de beste garantie voor langdurig
speelplezier.
“Als je zorg draagt voor de middelen, zal het doel wel voor zichzelf zorgen.”
Mahatma Gandhi, Indiaas politicus 1869-1948
Wat te doen na het oplopen van een blessure?
1) Ga langs bij de medische begeleiding bij de eerste gelegenheid.
2) Een bezoekrapport wordt opgemaakt door de medische begeleiding
– een klinisch onderzoek levert de eerste vaststellingen
– de eerste zorgen worden toegediend gevolgd door het nodige advies of het
nemen van bijkomende acties.
– indien noodzakelijk wordt de patiënt doorverwezen naar gespecialiseerde
diensten (club)arts, kinesist, spoed,…
3) De onmiddellijke speelgerechtigheid ( training, wedstrijd) van de speler wordt beoordeeld
door de medische begeleiding afhankelijk van de ernst van de blessure.

Wat te doen bij een blessure?
4) In geval van doorverwijzing naar externe diensten wordt steeds besloten tot intrekking van
de speelgerechtigheid van de speler.
De speler dient zodra de bijkomende vaststellingen en adviezen van de externe diensten
beschikbaar komen, de medische begeleiding te informeren bij de eerstkomende
gelegenheid.
Het document “Toelating tot hervatting sportactiviteiten” dient ingevuld te worden door de
behandelende externe dienst en terugbezorgd te worden aan de medische begeleiding.
5) Afhankelijk van de aard van de blessure en de eventuele bijkomende, externe adviezen
wordt een traject voor de blessurebehandeling opgesteld.
Indien noodzakelijk kan de speler doorverwezen worden naar de revalidatietrainingen
voordat een aansluiting bij de normale activiteiten terug kan plaats vinden.
Aandachtspunt! Aangifte van sportongeval!
Vraag naar het formulier aangifte van ongeval: te bekomen op het jeugdsecretariaat
of de medische begeleiding.
Bezorg deze bijlage samen met het ingevulde medisch getuigschrift, voorzien
van een klever van de mutualiteit, onmiddellijk na het ongeval aan Gert Wuyts voor
Kessel, aan Stijn Weckhuysen voor Oosterwijk.
Nadien ontvangt u een genezingsattest, dit dient ingevuld te worden door de dokter
en hierbij voegt u alle afrekeningen samen met het overzicht van de mutualiteit.
Let op : de aangifte moet binnen de 21 kalenderdagen ingediend worden bij de
K.B.V.B. Laattijdige aangiftes geven aanleiding tot het niet terugbetalen van
medische kosten.
De medische begeleiding verzorgt de verdere communicatie naar de trainers omtrent de
speelgerechtigheid en de revalidatieperiode van de speler.