6 cycli – deel 5

Onze trainingscyclus nummer vijf. 

De rode draad van elke training zijn steeds onze 4 hoofdcomponenten:

 1. techniek
 2. positiespel
 3. spelsituatie
 4. wedstrijdvorm

Elke training eindigt met een leuke cooling down.

Laat zeker de vorige doelstellingen niet vallen. Herhaal deze meermaals naar spelers toe. De opbouw van achteruit alsook je spelers steeds prikkelen dat ze dienen na te denken moeten we blijven aanporren.

Ondertussen is ons seizoen reeds ver gevorderd.

U8 - U9 (initiatie)

 1. Technische oefeningen:
  1. Positiespel korte ruimte 3<>3 + 2N of 4<>4 + 2N
  2. Crosswide Positions 
  3. Pas op lopende speler in doorschuifsysteem 
  4. Eerste aanname + opbouw NA interceptie

 2. Positiespel:
  1. Gerichte Balaanname (First Control!) met 2 voeten
  2. K+1<>1+K: frontaal, dorsaal, zijwaarts
  3. Ingedraaide controle in beweging + korte passing Li+Re  (zonder en met druk)

 3. Spelsituaties
  1. Speed and agility
  2. K+2<>1+K: passing, dribbling, shooting
  3. Oplossingen bij naar binnen komen van FA’s

 4. Wedstrijdvormen:
   1. Afwerken op doel na infiltratie met en zonder bal
   2. Decision making: kaatsen of doordraaien in WV
   3. Afwerken op doel na balaaname
   4. Loopcoördinatie en oog-hand-voetcoördinatie

U10 - U11 - U12 (pre-formatie)

 1. Positiespel:
  Leer elkaar te helpen d.m.v. coaching. Er wordt te weinig gesproken op een veld. Help elkaar door de persoon naast je zaken te benoemen die hij zou kunnen/moeten doen. Als tweede ding zou ik de beginselen van een vakkenspel aanleren. Leer ze wie waar kan/moet lopen.

 2. Techniek:
  We drijven de handelingssnelheid op door een goede en snelle balbehandeling zowel links als rechts. Doe dit steeds in beweging, want in een wedstrijd staan we ook nooit stil. Gebruik ook de flanken die zowel links als rechts een goede balaanname op passing kunnen uitvoeren.

 3. Spelsituatie:
  Leer je spelers alles uit te voeren in maximaal 2 tijden. Laat de spelers ook zien dat diagonaal vrijlopen een meerwaarde kan betekenen.

 4. Wedstrijdvorm:
  We focussen ons vaak op het aanvallend concept. Deze periode geven we iets meer aandacht hoe we moeten omgaan met balverlies. Laat de spelers bij B- de posities perfect invullen. Wanneer een medespeler uit positie loopt, moeten de anderen weten hoe deze mee in te nemen. Leer ze ook wanneer ze wijkend of afremmend de tegenstrever moeten intimideren.

 5. Cooling down:
  Laat spelers niet alleen je materiaal opruimen maar prikkel hen met een uitdaging. Bv kan jij de bal van de kegel trappen? …

U13 - U15 (formatie)

 1. Activatie:
  Coördinatieoefeningen zijn bijna net zo belangrijk als technische vaardigheden. Leer je spelers hun lichaam te beheersen. Leer hen hun lichaam te gebruiken om in de juiste positie te houden wanneer ze een balaanname doen. Hierdoor is hun volgende stap sneller uit te voeren. Vergeet ook niet dat er tal van spelers technisch niet goed lopen. Integreer dit in je opwarming.

 2. Positiespel:
  Het vrijlopen zonder bal is niet altijd even makkelijk voor onze spelers. Wanneer een speler niet vrijloopt, leidt dit vaak tot balverlies daar de speler met bal niet goed weet waarheen hij moet spelen. Leer je team aan dat er zich een derde speler aanbiedt. Hierdoor gaat de speler in balbezit twee mogelijkheden hebben.  Leer je team tevens bij balverlies aan tot waar de tegenstrever mag komen. Vermijdt dat ze in de eigen 16 komen alsook dat ze trappen op doel. Hierdoor verijdel je een doelpoging.

 3. Techniek:
  Je lichaam gebruiken om een bal te beschermen kennen we allemaal. Maar gebruiken we dit correct? Leer je spelers aan dat ze niet enkel een bal maar ook een tegenstrever kunnen afhouden. Dit door bijvoorbeeld hun looplijn af te snijden. Leer ze ook hoe ze hun armen mogen gebruiken. Je kan je breed maken zonder een fout te begaan.

 4. Spelsituatie:
  Heel veel spelers, op alle niveaus, kijken graag wat hun bal doet wanneer ze een pass gegeven hebben.  Je spelers moeten zeker zijn dat hun pass aankomt en kunnen bij deze handeling meteen vertrekken. Weer tienden van seconden dat ze winnen. Bij een goede infiltratie kan je ploeg snel omschakelen. Deze beginselen kunnen reeds meegegeven worden.

 5. Wedstrijdvorm:
  Een wedstrijd win je minimaal 1 keer meer te scoren dan je tegenstrever. En je kan niet scoren als je niet op doel trapt. Vaak zien we dat spelers graag met de bal in het doel lopen. Dit is niet nodig. Geef hen mee dat er tal van invalshoeken zijn om op doel te trappen. Als tweede item kan je hen aanleren wanneer een ploeg balbezit moet spelen of wanneer ze snel mogen aanvallen. Dit is niet simpel.

U17 - Beloften (post-formatie)

 1.  …