6 cycli – deel 2

Onze tweede trainingscyclus. 

Eerst zorg je voor een leuke activatie (opwarming).

Daarna werk je verder rond dezelfde opbouw met de 4 hoofdcomponenten:

 1. positiespel
 2. techniek
 3. spelsituatie
 4. wedstrijdvorm

Elke training eindigt met een leuke cooling down.

U8 - U9 (initiatie)

 1. Activatie
  Maak een ritmische opwarming zonder bal. Ga er voor dat deze correct en met de nodige discipline wordt uitgevoerd. Het heeft geen zin dat dit een pretje is, opwarmen is nu eenmaal een belangrijk onderdeel van voetbal.
 2. Positiespel
  De balaanname wordt niet altijd even correct uitgevoerd. Zorg bij aanname van de bal dat deze met de juiste voet en met de nodige handelingssnelheid wordt uitgevoerd. Een goede aanname zorgt meteen voor een snellere spelsituatie.
 3. Techniek
  trappen tegen een bal heeft vaak niet te maken met kracht, maar wel met techniek. Een juist uitgevoerde trap is technisch bepaald. Laat je spelers op een correcte manier tegen de bal trappen in allerlei vormen (passing, doelpoging, terugspeelbal, ….) Laat je spelers ook steeds een stevige pass geven.
 4. Spelsituatie
  U8: leer de spelers goed in zone te blijven. Ze lopen graag naar de bal toe, ook al is deze aan de andere kant waar reeds een medespeler staat. In zone blijven is belangrijk. 
  U9: laat de spelers, naast in zone te blijven, ook functioneel bewegen. Wanneer moet ik inlopen om aanspeelbaar te zijn? Hoe kan ik op een efficiënte manier lopen zonder mijn ploegmakkers in de problemen te brengen?
 5. Wedstrijdvorm
  Overtal – ondertal. Laat de wedstrijdjes ongelijk verdeeld spelen. Coach bij aanvang de ploeg in ondertal en laat de andere ploeg nadenken om oplossingen te zoeken, de ruimtes te vinden, …
 6. Cooling down
  Prikkel spelers met een leuke uitdaging.
  Laat hen nadien helpen om alle trainingsmateriaal netjes op te ruimen. Sluit zo de training gedisciplineerd af.

U10 - U11 - U12 (pre-formatie)

Contoleer of je spelers alle vaardigheden van “initiatie” onder de knie hebben. Merk je nog werkpunten? Integreer die gerust nog in je trainingen en vul aan met onderstaande trainingselementen.

 1. Positiespel
  Verhoog de handelingssnelheid. Laat je spelers kijken alvorens ze de bal aannemen. Leer ze dat de balaanname perfect moet zijn om de snelheid spontaan te verhogen. Laat ze meteen inspelen naar een ploegmaat. Kijken – balaanname – spelen.
 2. Techniek
  Om de technische bagage niet te verwaarlozen, laat ze veel 1 tegen 1 spelen. En dit met een beweging en snelheid. Onthoud de 3 kenmerken van een sterke dribbel: 1) op snelheid, 2) met een schijnbeweging, 3) steeds voorwaarts gericht.
 3. Spelsituatie
  U10 – U11: leer je spelers op een vlotte manier de positie van een andere over te nemen. Wanneer een speler uit positie is (door het opzetten van een aanval bijvoorbeeld), laat ze voelen dat je een team hebt.
  U12: Laat je spelers niet op hun positie staan, maar in de positie komen.
 4. Wedstrijdvorm
  Breng aanvallend en creatief voetbal. Aanval is de beste verdediging, zei er iemand. Laat de spelers aanvallen opbouwen uit “het boekje”. Laat ze genieten van deze aanval.

U13 - U15 (formatie)

 1. Positiespel
  Een werkpuntje is efficiënt balbezit. Wat is dit eigenlijk? Hoe moet ik spelen om efficiënt te zijn? Meer balbezit hebben is ervoor zorgen dat de tegenstrever zijn spel niet kan invullen.
 2. Techniek
  Spelers moeten nadenken. Laat ze zelf naar voetballende oplossingen zoeken. Zorg voor een probleemsituatie tijdens de oefening en laat hen zoeken naar een oplossing. Discussieer met hen over de mogelijke oplossingen. Ga de uitdaging met hen aan.
 3. Spelsituatie
  Enkele fases in een wedstrijd zijn van cruciaal belang. Zo zijn de stilstaande fases altijd een stressmoment voor de verdedigende ploeg. Leer ze enkele methodes aan waar gevaar uit kan ontstaan, of gevaar kan gekeerd worden. 
 4. Wedstrijdvorm
  Verdedigen is een kunst. Maar deze kunst kan vereenvoudigd worden door in blok te spelen. Leer ze deze uitvoering aan. Laat ze voelen dat ze van elkaar afhankelijk zijn.

U17 - Beloften (post-formatie)

 1.  Niet aan de orde.